Notulen buurtavond

Buurtjesavond 11 april 2013 aanvang 20.00 uur
Aanwezig
Buurtbewoners, vertegenwoordigers van:
Oosterweidestraat
Pinksterblom 48 (Peter)
Zwarte Dijk
De Oweetjes
Midwest
Het Zuidje
Westeinde West
Pinksterblom vijver
Oosteinde beneden
Beemsterbrug
Westeinde/G. De Reuspad
Harry heet de afgevaardigden van het buurtje Oosterweidestraat welkom. Speciaal verzocht wat eerder aanwezig te zijn voor een kort overleg.
Floor dit jaar anders wat betreft de muziek, we willen zorgen voor beter geluid.
Om minder overlast te verzorgen stroom via een aggregaat en een toiletwagen.
Sponsor van het geluid verwacht meer drukte. De buurt moet geen overlast hiervan hebben.
Fam. Kenter kon helaas niet aanwezig zijn, maar hebben hier geen problemen mee.
Fam. De Jonge nog geen reactie. De buurt gaat verder akkoord.
Rodeo stier staat bij jullie op de buurt. Willen jullie deze beheren tijdens de stammenstrijd op zaterdagavond? Ja, geen probleem.
Opening
Het Floor comité is zeer verheugd, dat er weer zoveel mensen naar deze bijeenkomst zijn gekomen. Vrienden van de Floor weer erg goed verlopen. Zijn hier erg blij mee, met zoveel steun. Hopen dit jaar ook weer op mooi weer. Op het Floor veld wordt nu door de gemeente hard gewerkt aan nieuwe drainage. De gemeente heeft toegezegd klaar te zijn voor de komende evenementen. Graag willen we een toelichting geven over het programma. Het weekend wordt gehouden op 7 en 8 september 2013.
16 mei plantjes Aktie.
Mensen die willen helpen kunnen zich opgeven bij Tiny Molenaar
Marlène Ruigrok en Em van Es willen wel assisteren.
Programma vrijdag
Grote kerk verzorgt een film. Harry heeft voorgesteld een Western film te draaien.
Zaterdag
Line dance workshops. Er komt een Country en Western band optreden. We zijn bezig met een spectaculaire paardenshow. Prijs nog over een te komen.
Fusie gemeente
We zijn benaderd door de gemeente. Vanwege de aankomende fusie, Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer, hebben zij gevraagd om met het feest mee te mogen doen. Samenkomst gemeentebesturen en genodigden in de grote kerk, daarna rondleiding door het dorp en bezoek aan de tent en eventueel meedoen aan line dance. Toespraak burgemeester.
Wij vinden het een eer dat ze ons uitgekozen hebben om ons te presenteren naar de gemeenten. Daarna hapje drankje en vrij om het dorp te bewonderen. Vanaf 15.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Krant
Er komt weer een Floorkrant met allerlei nieuws over de festiviteiten. Nieuwe thema voor volgend jaar wordt hierin bekend gemaakt.
Stammenstrijd
Aantal spellen verspreid over het dorp, waaraan de buurtjes mee kunnen doen op zaterdagavond. Op een plattegrond wordt aangegeven, waar de spellen staan.
Welke buurt wil een spel begeleiden/beheren?
Materiaal ed. wordt door de Floor geregeld.
Alle creatieve ideeën zijn welkom. Stuur deze naar pr@floorschermerhorn.nl.
 Spellen: Rodeo stier (Oosterweidestraat), wigwam opzetten, Spijkerbroek hangen (Zuidje), spijker slaan, rodeo stier, hoefijzer gooien, touwtrekken (over de Leij), arm worstelen, lasso werpen, pijl en boog schieten, verkleedrace, totempaal, gis + wis quiz, kajak varen, buffeltje prik
Vuurwerk
Dit jaar geen vuurwerk.
Dweilbands
Op zaterdagavond zijn er 3 dweilbands uitgenodigd. Zij krijgen een eigen route, zodat het hele dorp van de muziek kan genieten.
Floorfair
Op zondag wordt er weer een markt gehouden. Deze zal komen te staan op de Zwetstraat, Oosteinde tot de Ruiterstok, zodat ook de jongeren er meer bij worden betrokken.
Een kraam kost 25 euro, grondplaats 20 euro. Mocht u iemand weten, die op de markt wil staan, meldt dit gerust.
Oldtimers
Na een rondrit stellen zij zich weer op om bezichtigd te worden. Op de Oosterweidestraat, achter de Horn en het Zuidje.
Kerk
Wij zullen dit jaar weer gebruik maken van de kerk, echter geen optreden van een koor.
Alleen invaliden kunnen hier gebruik maken van het toilet (sleutel infotent)
Geluid
Sponsor gekomen om betere muziek en geluid te verzorgen. Dit is besproken met de Oosterweide straat. Waarschijnlijk meer geluidsoverlast. DJ Gijs Staverman, Q Music komt vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur optreden. We hebben ook een DJ uit het dorp bereid gevonden om op te treden.
Hulp bij opbouwen en afbreken
De Floor kan een aantal vrijwilligers gebruiken die helpen met het afbreken, zowel op zaterdag als zondag. Graag hulp op zondag om de tent naar beneden te halen. Van ieder buurtje graag 1 vrijwillger.
Meldt u alstublieft aan.
Toiletten
Er is een toiletwagen gehuurd. Wie wil zorgen, dat deze schoon blijft en er genoeg papier is?
Dit kan in teamverband.
Aggregaat
Voor de toiletwagen en marktkraamhouders stroom nodig. We zijn dit jaar van plan een aggregaat te huren, zodat we geen bewoners meer hoeven lastig te vallen.
Het Floorveld ligt nu open. Idee geopperd de gemeente om een elektriciteit kast te vragen.
Veiligheid
Er worden vanwege de vele verwachten bezoekers wat beveiligingsmensen ingehuurd. Vanwege Gijs Staverman verwachten we meer toestroom van jeugdige bezoekers.
Kinderkermis
Ook dit jaar is er voor de jongste jeugd weer van alles te beleven.
Rondvraag
- Spellen naar de vrijdagavond.
o Er moet wat te doen zijn op zaterdagavond. Vanaf 19.30 tot 21.00 uur.
- Zelf spel bedenken?
o Doorgeven aan het comité. Er wordt een plattegrond gemaakt met de spellen.
- Hoeveel dweilbands?
o 3 x
- Line dance op vrijdagavond een workshop.
o Dit idee wordt meegenomen
- Enige steun van de gemeente?
o Aantal gesprekken met de gemeente gehad, staan op goede voet. We hebben wel wat financiële steun gevraagd. Dweilbands vanwege hen uitgenodigd.
Sluiting
Harry bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
Onze